Osiguranim licima ,po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja, pri operativnim zahvatima osiguravaju se u medicinski indiciranim slučajevima endoproteze , u konkretnom slučaju a prema Vašin navodima endoproteza kuka. Ako se radi o parcijalnoj endoprotezi Zavod učestvuje u iznosu od 487,88 KM sa PDV-om, a ako je u pitanju totalna endoproteza Zavod učestvuje sa 1345,50 KM sa PDV-om. Lp