Potrebno je da se javite u Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Sarajevo , Ložionička br.2, radi prijave Vaše majke na zdravstveno osiguranje u Bijeljini (obrazac JS 3100).