Za prijavu i odjavu sa zdravstvenog osiguranja treba obrazac ZO-1. Obrazac ZO-1 ima na stranici ZZO KS. Obrazac ima tri lista: Prijava na zdravstveno osiguranje, ZO-1; Odjava ZO-2; i Potvrda o podešenoj prijavi odnosno odjavi ZO 1/2.