Rok za podnošenje Zahtjeva za refundaciju bolovanja preko 42 dana je 5 godina. Obrasce za refundaciju NPL-1 i ZO-PL kupuju se isključivo u Poslovnicama ZZO KS .