Uz zahtjev za priznavanje i refundaciju novčanih sredstava utrošenih za nabavku lijekova koji nisu obuhvaćeni Listom lijekova osigurana lica Zavoda dužna su dostaviti sljedeće: a. otpusno pismo ili nalaz i mišljenje ljekara specijaliste/subspecijaliste, odnosno medicinsku dokumentaciju, koja nije starija od šest mjeseci, b. original fiskalne račune, c. naziv banke i broj tekućeg računa d. tačnu adresu stanovanja e. CIPS prijavu