Ukoliko ne ispunjava uslove da bude osiguran kao osiguranik, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje može ostvariti kao član porodice osiguranika tj. kao supružnik.