Predmeti vezano za refundaciju lijekova za postupak umjetne oplodnje su u fazi rješavanja i pripreme za isplatu.