Javiti se u najbližu Ispostavu na šalter. U sistemu bez JMBG ne možemo provjeriti jer postoji mogućnost istog imena i prezimena.