Potrebno je da se obratite PIO/MIO u ranijem prebivalištu radi odjave sa zdravstvenog osiguranja, te PIO/MIO Sarajevo radi prijave na obavezno zdravstveno osiguranje. Nakon što nadležan organ obavi prethodno navedeno, neophodno je da se javite u jednu od najbližih ispostava ovoga Zavoda, radi pribavljanja “nove” zdravstvene legitimacije i ovjere iste. Tom prilikom je neophodno da imate ček od penzije.