Stanje kartice svakog ponaosob radnika u pogledu plaćenih doprinosa (iznosa i redovnosti) je moguće provjeriti u nadležnoj ispostavi Poreske uprave FBiH. ZZOKS raspolaže samo pregledom uplata zbirno za poreskog obveznika, znači za sve uposlenike. što se tiče ispravke pogrešne opštine, potrebno je podnijeti zahtjev za preknjiženje u nadležnu ispostavu Poreske uprave. Nakon što Poreska uprava donese rješenje o ispravci, kopiju tog rješenja je potrebno predati na protokol u nekoj od poslovnica ZZOKS sa naznakom za finansije.