Zbog novo nastale situacije jedino je moguće da Vam to razriješi generalni direktor doma zdravlja. Inače je izabrani doktor taj koji otvara, vodi i zatvara bolovanje.