Kako se zdravstveno osiguranje ostvaruje prema mjestu prebivališta, a Vaša supruga je prijavljena na isto preko Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, može prijaviti dijete kao člana.