Osiguranim licima može se odobriti novčana pomoć na osnovu podnesenog zahtjeva i dokumenata kojim dokazuju da se liječenje mora nastaviti izvan zdravstvene ustanove s kojom Zavod ima zaključen ugovor ili u inostranstvu. Pravo na novčanu pomoć za liječenje van ugovornih zdravstvenih ustanova ili u inostrantvu, imaju osigurana lica Zavoda na osnovu konzilijarnog mišljenja odgovarajuće klinike UKC Sarajevo (ne starijeg od 6 mjeseci), kada su iscrpljene sve uobičajene terapijske procedure i mogućnosti, a postoji prijetnja daljeg ugrožavanja zdravlja, a to pravo ne može ostvariti iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti, što se dokazuje potvrdom Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja. Uz zahtjev za dodjelu novčane pomoći za liječenje van ugovornih zdravstvenih ustanova ili u inostranstvu, osigurana lica su dužna dostaviti sljedeću dokumentaciju: - Kopiju ovjerene zdravstvene legitimacije ili kopiju elektronske zdravstvene legitiamcije, - Otpusno pismo ili nalaz, mišljenje ljekara specijaliste/subspecijaliste, odnosno medicinsku dokumentaciju kojom se dokazuje teška bolest koju treba liječiti, - Konzilijarno mišljenje o potrebi odlaska na liječenje u zdravstvenu ustanovu sa kojom Zavod nema zaključen ugovor ili inostranstvo, ovjereno od strane generalnog direktora odgovarajuće ustanove, - Ovjerenu kopiju računa za pružene usluge u inostranstvu, - Naziv banke I broj računa na koji će se izvršiti uplata pomoći, - Po potrebi I druge dokaze iz kojih se vidi opravdanost zahtjeva.