- Realizacijom strateškog projekta informatizacije zdravstva u Kantonu Sarajevo omogućeno je uvezivanje sva tri nivoa zdravstvene zaštite - primarni, sekundarni, tercijarni, samim tim omogućeno je korištenje zdravstvenih usluga bez starih zdravstvenih knjižica za osiguranike koji su preuzeli EZK. Zdravstvene elektronske kartice se ne ovjeravaju.Ukoliko obveznik doprinosa ne bude uredno vršio uplate doprinosa, nadležna služba će onemogućiti korištenje iste.