Provjerite u poslovnici Zavoda, prema općini prebivališta, da li je urađena Vaša EZK, koju ne trebate ovjeravati.