Da bi izvršili prijavu djeteta na obavezno zdravstveno osiguranje, potrebno je da podnesete obrazac ZO-1, popunjen i ovjeren od strane obveznika uplate doprinosa, (Službe za zapošljavanje) i rodni list djeteta. Obrazac ZO-1 kupujete u jednoj od naših poslovnica. Prilikom same prijave novorođene bebe na zdravstveno osiguranje od strane roditelja, Zavod naručuje izradu EZK, te na licu mjesta izdaje potvrdu o osiguranju koja zamjenjuje EZK za novorođenu bebu, do uručenja iste roditelju djeteta, ali ne duže od 30 dana. Roditelji već u roku od sedam dana od dana narudžbe mogu doći i preuzeti EZK za novorođenu bebu