Uvidom u bazu podataka Zavoda, utvrđeno je da da su Faruk i Adnan, 13.03.2018.godine, odjavljeni sa zdravstvenog osiguranja, te da nisu ponovo prijavljeni kao članovi porodice.