Provjerom u bazi podataka Zavoda, ustanovili smo da Vas je Služba za zapošljavanje 13.01.2019.godine odjavila sa zdravstvenog osiguranja. Porezna uprava vrši unošenje i obradu podataka iz podnesene prijave za upis u Jedinstveni sistem u roku od tri dana od dana prijema prijave. Krajnji rok je, u slučaju da je poslodavac podnio prijavu 18.01.2019.godine, 22.01.2019.godine, tako da biste trebali sutra biti u sistemu. Ako ne budete prijavljeni provjerite u PU prema sjedištu firme, kao i sa poslodavcem.