Potrebno je da predate zahtjev na protokol Zavoda,uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju uz informaciju da Vam se pokvario pen.