Ukoliko imate prebivalište u Kantonu Sarajevo, u zavisnosti po kojem osnovu ćete biti prijavljeni na zdravstveno osiguranje (radni odnos, PIO, Općina, Biro i sl), Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo će Vašu prijavu zaprimiti iz porezne uprave, elektronskim putem ,u sistem.


Nakon toga, dovoljno je samo da se javite u najbližu Poslovnicu ZZO KS kako bi Vam se naručila elektronska zdravstvena kartica.

Izrada elektronske kartice je 30 dana od dana naručivanja.

U međuvremenu, u Poslovnicama ZZO KS , dobićete potvrdu koja u potpunosti mijenja elektronsku karticu 30 dana, odnosno do njene izrade i preuzimanja.

Vaš status prijave možete provjeriti lično u jednoj od Poslovnica ZZO KS,ili na kontakt telefone:

→ Poslovnica Hadžići  033 428-350, 033/420-107

→  Poslovnica Ilijaš  033/428-791

→  Poslovnica Centar - Stari Grad  033/257-480 , 033/257-481, 033/257-488, 033/257-489

→   Poslovnica Ilidža  033/257-472, 033/257- 473 , 033/257-474

→  Poslovnica Novo Sarajevo - Novi Grad   033/ 725-275,                      

        725-276,725-291,725-280

→  Poslovnica Vogošća  033/257-460 , 033/257-462