Po važećoj Odluci o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj listi lijekova Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 27/16) utvrđene smjernice i indikacije za korištenje ovog lijeka, a koje definišu pravo osiguranika za koju bolest, koliko dugo, u kojem vremenskom intervalu i pod kojim okolnostima može koristiti navedeni lijek na teret sredstava Zavoda. Pošto ste imali operativni zahvat 15.07.2017.godine Vi imate parvo na Plavix tbl do 13.07.2018.godine na teret Zavoda.Molim da se obratite svom ljekaru da bi Vam propisao recet za Plavix koji možete realizovati (provjereno) u apoteci.