Adisa  ·  22.3.2019

Ako ste preuzeli elektronsku zdravstvenu karticu, ista se ne ovjerava. Ukoliko obveznik doprinosa ne bude uredno vršio uplate doprinosa, nadležna služba će onemogućiti korištenje iste.