Informacije o statusu predmeta možete dobiti na protoklu Zavoda putem broj telefona 725-284 ili 725-316.