Za oštećenu elektronsku karticu dovoljno je da se obratite najbližoj Poslovnici ZZO KS kako bi se naručila nova.