Stranac na stalnom boravku u Federaciji BiH obvezno se zdravstveno osigurava prema jednoj od osnova osiguranja utvrđenih Zakonom o zdravstvenom osiguranju i stječe status osiguranika, odnosno osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju te prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja u obimu utvrđenim tim Zakonom. Sva lica koja su, prema tom zakonu, osiguranici taksativno su nabrojana u članu 19. Navedenog Zakona, prema njihoovom radnom-statusnim karakteristikama. - Tačke 1 do 8 navedenog člana oguhvataju sva radon aktivna lica, tj. lica koja se nalaze u radnom odnosu; - Tačka 9 utvrđuje, kao osiguranike, lica koja se bave zemljoradnjom; - Tačke 10 i 11 obuhvataju lica-korisnike penzije ostvraenih u zemlji ili inostranstvu; - Tačka 13 obuhvata lica koja se nalaze u status stanja socijalne potrebe drugom osnovu. - Tačka 12 regulira prava na obavezno zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koja su registrirana u nadležnom zavodu za zapošljavanje; - Tačke 15, 16 i 17 utvrđuje pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ratnim, mirodopskim I civilnim invalidima rata, korisnicima porodične invalidnine Članom porodice osiguranika smatraju se: - Supružnik; - Roditelj; - Unuci, braća, sestre, djed i baka. Ukoliko niste obuhvaćeni nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje dužni ste da se lično osigurate, odnosnu u Vašem slučaju da nastavite uplačivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje.