Za osiguranje člana, potrebno je Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo dostaviti: Zo1 obrazac-prijava člana, ovjeren i popunjen od strane suprugove firme, vjenčani list i Uvjerenje iz Poreske Uprave na Vaše ime da niste osigurani po drugom osnovu, te Cips prijave!