Ako vam se u sistemu u javnim ustanovama zdravstvene zaštite pojavljuju drugačiji podaci potrebno je da u vašoj ambulanti, gdje vam je otvoren karton, medicinska sestra na kartoteci kontaktira firmu Medit radi usklađivanja podataka. Obrazložite sestri u domu zdravlja da ste provjeravali u ZZO KS i da su kod nas podaci ispravni.