Uz zahtjev koji se treba podnijeti u Vama najbližoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, potrebna je medicinska dokumentacija sa preporukom za navedeni lijek,fiskalni račun I CIPSova prijavnica.