U slučajevima kada je elektronska kartica izgubljena, ovjeravate izjavu u Opštini da je ista izgubljena, te se sa tom izjavom javljate najbližoj Poslovnici ZZO KS da vam se naruči nova.