Imate pravo na refundaciju. Uz zahtjev koji ćete predati na protokol Zavoda, priložite originalni fis.račun i nalaz specijaliste da je bila neophodna.