Elektronsku zdravstvenu karticu možete preuzeti u poslovnici Zavoda, prema općini prebivališta.