Od dana prijave na zdravstveno osiguranje Vas i djeteta kao člana, možete koristiti zdravstvene usluge, osim u slučaju usluga koje su definisane posebnim programom.