Potrebno je da nadležni zavod zdravstvenog osiguranja iz Luksemburga pošaljalje obrazac LU/BIH 113 - HOSPITALISATION, NOTIFICATION D’ENTREE ET DE SORTIE BOLNIČKO LIJEČENJE, OBAVIJEST O PRIJEMU I OTPUSTU IZ BOLNICE uz kompletnu medicinsku dokumentaciju o hitnom prijemu na adresu ZZO Kantona Sarajevo u svrhu izdavanja obrasca BIH/LU 111