Naravno da postoji način da pacijenti ne prekidaju terapiju zbog pakovanja lijeka. Naime trebaju se javiti svom porodičnom ljekaru recimo dvadeset šesti dan od preuzimanja pakovanja da ljekar kreira novi recept.