Nije bilo nikakvih promjena što se tiče uplatnog depozitnog računa. Potrebno je dostaviti spornu uplatnicu na mail (skeniranu ili uslikanu) kako bi se moglo provjeriti u čemu je problem. Svaki problem koji se može pojaviti je isključivo između banaka ili je riječ o neispravno popunjenoj uplatnici. S obzirom da je danas 30.07.2019.godine, uplata nije mogla biti izvršena 26.08.2019.godine. Pretpostavljam da je riječ o 26.07.2019.godine.