Prava iz zdravstvenog osiguranja koriste i članovi porodice osiguranika. Djeca osiguranika zdravstveno su osigurana do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26.godine života. Da bi ste mogli biti osigurani preko roditelja potrebna Vam je potvrda fakulteta da se nalazite na redovnom školovanju. Ukoliko Vam se roditelji ne nalaze u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranici, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvarujete putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS