Odobreni broj i veličina pelena/higijenskih uložaka navedena na Zp6.1 (potvrda o ortopedskom pomagalu) ovjerena od ZZO KS podrazumijeva da se ta količina i veličina pelena /higijenskih uložaka treba isporučiti osiguraniku, a što je u skladu sa potpisanim ugovorima sa ortopedskim kućama. Osiguranik ne smije biti oštećen jer ZZO KS obezbijeđuje iste za osiguranika na osnovu važeće Uredbe i osnovnog zdravstvenog osiguranja. Napominjemo da na stražnjoj strani Zp6 obrasca svojeručnim potpisom potvrđujete da ste preuzeli količinu odobrenu i ovjerenu od strane ZZO KS. Ukoliko ste preuzeli manju količinu od odobrene i ovjerene od strane ZZO KS ista bi morala biti upisana na zadnjoj strani obrasca koju Vi potpisujete i prihvatate. Molimo Vas da nam dostavite ime osiguranika kojem je isporučena manja količina i naziv specijaluzovane kuće za izdavanje ortopedskih pomagala kako bi Zavod mogao izvršiti kontrolu.