Predsjednica Udruženja oboljelih od reumatoidnog artritisa i ostalih reumatskih bolesti "SNAGA" u Bosni i Hercegovini, Alma Stefanišin, uručila je zahvalnicu menadžmentu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i direktoru, mr. sc. oec. Muameru Kosovcu, za podršku i angažman u savremenoj biološkoj terapiji i banjskom rehabilitacijskom liječenju oboljelih od reumatskih bolesti u Kantonu Sarajevo.

Ovaj gest zahvalnosti uslijedio je nakon značajnog proširenja programa za liječenje reumatoidnog artritisa u Kantonu Sarajevo. Ranije je samo 35 pacijenata imalo pristup liječenju, dok je sada ta brojka značajno povećana na 130. Osim toga, lista čekanja je u potpunosti ukinuta, što je značajan korak naprijed u osiguravanju bržeg pristupa liječenju za oboljele.

Uručujući zahvalnicu, Stefanišin je istaknula zahvalnost Zavodu i direktoru Kosovcu za brigu, predanost i napore u osiguravanju kvalitetne zdravstvene zaštite za oboljele od reumatskih bolesti u Kantonu Sarajevo, što je neizmjerno važno za njihovu dobrobit i kvalitetu života.