Direktor ZZO KS: U prvom planu su nam osiguranici i unapređenje zdravstvene zaštite

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Muamer Kosovac razgovarao je sa predstavnicima Udruženja oboljelih od dijabetesa TIP 1 o unaprijeđenju prava na zdravstvenu zaštitu osiguranika koji pripadaju ovoj kategoriji.

Razgovarano je o najvećim poteškoćama s kojima se susreće ova populacija osiguranika, prijedlozima predstavnika Udruženja o iznalaženju rješenja za dodatno unaprjeđenje prava, kao i o problematici koja se odnosi na način odabira isporučitelja medicinskih sredstava u skladu sa primjenom Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva.

Jedna od tema sastanka je bila i dosadašnja saradnja u okviru koje je Zavod osigurao prava na Senzore za kontinuirano mjerenje šećera u krvi za sve osiguranike koji boluju od dijabetesa TIP1 koji su na inzulinskoj terapiji, bez obzira na starosnu dob, a kojom se Kanton Sarajevo pridružio razvijenim zemljama po pitanju unapređenja zdravstvene skrbi za dijabetes.

Predstavnici Udruženja su istaknuli izuzetno dobru saradnju sa direktorom Kosovcem, ekspeditivnost i zalaganje Zavoda na unaprijeđenu zdravstvene zaštite ove populacije.

Direktor ZZO KS Muamer Kosovac je naglasio kako će Zavod kontinuirano nastaviti raditi na unaprjeđenju prava svih osiguranih osoba i vršiti stalne analize svih iznesenih prijedloga s ciljem daljnjeg unaprjeđenja prava.