Poštovani,

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo i ugovornim implementatorom integralnog informacionog sistema firmom MedIT uspostavio aplikaciju za registraciju osiguranika sa prebivalištem na području Kantona Sarajevo, a koji žele na taj način iskazati interesovanje da se vakcinišu.

https://evakcina-registracija.ezoblak.ba

Sam proces prijave za vakcinaciju sastoji se od tri koraka. U prvom koraku, potrebno je ispuniti osnovne podatke koji se tiču jedinstvenog matičnog broja, elektronske zdravstvene legitimacije (broj kartice), te broja mobilnog telefona. Navedeni podaci su neophodni kako bi se osiguranik mogao adekvatno validirati, te kako bi se komunikacija kasnije mogla odvijati putem Viber aplikacije direktnim kontaktom sa osiguranikom.

U narednom koraku se ispunjavaju podaci neophodni za kreiranje potvrde o saglasnosti, a u završnom koraku se daju neophodne informacije o uspješnoj registraciji.

Obzirom da je registracija kontinuiran proces, svi naši osiguranici i svi građani Kantona Sarajevo će imati dovoljno vremena da iskažu interes za vakcinaciju. Zasigurno da niti jedan građanin Kantona Sarajevo neće ostati uskraćen za mogućnost da iskaže interes da bude vakcinisan.

S tim u vezi, trenutno ne postoji razlog da svi osiguranici odjednom pokušavaju izvršiti prijavu, čime se stvara nepotrebno opterećenje sistema, jer će, kako smo istakli,  svi građani  imati  dovoljno vremena da izraze svoj interes za vakcinaciju.

Važno je istaći i da će se redoslijed vakcinacije vršiti prema epidemiološkim prioritetima koje utvrđuje Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a ne prema redoslijedu prijave putem aplikacije.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo će kontinuirano pružati podršku u ovom procesu, te blagovremeno obavještavati javnost o procesu vakcinacije.