Putem ove aplikacije osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo mogu se registrovati i na taj način izvršiti evidenciju vakcinacije izvan Kantona Sarajevo u elektronski karton pacijenta (eKarton)

U FUNKCIJU PUŠTENA APLIKACIJA PUTEM KOJE SE VRŠI REGISTRACIJA OSIGRANIKA KOJI SU SE VAKCINISALI IZVAN KANTONA SARAJEVO

Putem ove aplikacije osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo mogu se registrovati i na taj način izvršiti evidenciju vakcinacije izvan Kantona Sarajevo u elektronski karton pacijenta (eKarton)

Poštovani,

U proteklom periodu uočili smo problem nedostatka evidencija građana Kantona Sarajevo koji su se u prethodnom periodu vakcinisali protiv virusa Covid-19 van granica Bosne i Hercegovine, odnosno izvan Kantona Sarajevo. Nedostatak navedenih podataka predstavlja dvostruki problem, s jedne strane javnozdravstvenim radnicima koji su zaduženi za proces imunizacije i registracije pacijenata, a sa druge strane i samim građanima, obzirom da navedeni podatak nije sastavni dio njihovo elektronskog kartona pacijenta (eKarton).

Zahvaljujući mogućnosti našeg Centralnog zdravstvenog informacionog sistema u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo i implementatorom sistema firmom medIT, u mogućnosti smo da putem online aplikacije izvršimo kontrolisano i validirano prikupljanje podataka o našim osiguranicima koji su vakcinisani izvan Kantona Sarajevo. Konačan ishod ove aktivnosti će biti da naši osiguranici imaju navedeni podatak evidentiran u svom elektronskom kartonu pacijenta, a što bi im omogućilo i “izjednačavanje” sa osiguranicima koji će biti vakcinisani u Kantonu Sarajevo. Osiguranici koji izvrše registraciju putem ove aplikacije će biti u mogućnosti da dobiju i certifikat o vakcinisanju izdat putem Centralnog zdravstvenog informacionog sistema Kantona Sarajevo.

Pored navedenih benefita za pacijente, na ovaj način će biti omogućeno i prikupljanje izuzetno važnih javnozdravstvenih podataka, obzirom da bi dobili informacije koliko se naših osiguranika/sugrađana vaknicisalo izvan BiH, te na taj način i dobili i validne podatke za procjenu ukupnih imunoloških prilika u Kantonu Sarajevo.

Aplikacija je dostupna na linku: https://evakcinavks-registracija.ezoblak.ba/

Kao i kod prethodne aplikacije sam proces prijave za vakcinaciju sastoji se od tri koraka, tokom kojih će osiguranik popuniti i dostaviti tražene podatke. Po okončanju procesa, registrovani korisnik će dobiti potvrdu registracije, a tačnost podataka o izvršenoj vakcinaciji izvan Kantona Sarajevo će biti provjerena prije upisa u konačni registar.

Za sve eventualne nejasnoće u procesu registracije molimo da se obratite putem e-mail-a vakcinacija@kzzosa.ba

S poštovanjem,

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

KANTONA SARAJEVO