Menadžment i radnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo svim građanima i građankama čestitaju 6. april – Dan grada Sarajeva, s iskrenom željom da nastavimo predano čuvati našu sarajevsku i bosanskohercegovačku posebnost, satkanu od ljudskih i civilizacijskih dostignuća i vrijednosti.