Mr. sc. oec. Muamer Kosovac, direktor Zavoda, naglasio je važnost ove posjete za bolje razumijevanje teorijskog dijela predmeta "Pravo osiguranja i socijalne sigurnosti"

U sklopu obaveznog predmeta "Pravo osiguranja i socijalne sigurnosti" tokom ljetnog semestra akademske 2023./2024., studenti dodiplomskog studija Pravnog fakulteta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, sa prof. dr. sc. Kenanom Ademovićem, posjetili su Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Mr. sc. oec. Muamer Kosovac, direktor Zavoda, srdačno je dočekao studente i profesora te izrazio nadu da će posjeta pružiti korisne uvide koje će moći primijeniti u budućem radu. Naglasio je važnost ove posjete za bolje razumijevanje teorijskog dijela predmeta.

"Drago nam je da je akademska zajednica prepoznala iskorake Zavoda u unapređenju odnosa sa korisnicima te što smo bili u mogućnosti obezbijediti im praktičnu prezentaciju onoga što uče na fakultetu. Studenti su naša budućnost i ovo je samo jedan nastavak saradnje sa akademskom zajednicom iz kojeg će studenti izvući najbolje benefite", rekao je direktor Kosovac.

Prof. dr. sc. Kenan Ademović izrazio je zahvalnost Zavodu što je omogućio studentima prava ovu posjetu.

"Ova posjeta pružila je dragocjeno iskustvo studentima, koje će sigurno obogatiti njihovo znanje. Ne preostaje nam ništa drugo nego iskreno se zahvaliti Zavodu na ovoj prilici", rekao je Ademović.

Stručna služba Zavoda je upriličila ovom prilikom prezentaciju studentima o inovativnom pristupu u rješavanju socijalne sigurnosti građana: socijalno osiguranje, socijalnu pomoć, obiteljsku pomoć i zaštitu djece i boraca.