Prijem u radni odnos - Rukovodilac službe opštih i tehničkih poslova

Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - rukovodilac službe opštih i tehničkih poslova 1 (jedan) izvršilac, je na sastanku održanom dana 26.01.2022. godine u prisustvu ovlaštenog supervizora Kantona Sarajevo, a na osnovu uvida u sadržaj pismenih prijava sastavila spisak kandidata koji su imali ispravne prijave i među kojima će se provesti izborni postupak.

Navedeni kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o terminu održavanja pismenog ispita.