Zavod omugućio oko 20 hiljada dijagnostičkih pregleda u privatnim zdravstvenim ustanovama

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Muamer Kosovac potpisao je sa predstavnicima osam privatnih zdravstvenih ustanova ugovore za deficitarne usluge. „Naši osiguranici više neće dugo čekati na CT snimak, magnetnu rezonancu, ultrazvučne preglede, color dopler i mnoge druge pretrage jer sada imaju mogućnost, ukoliko usluga ne može biti realizirana u javnim zdravstvenim ustanovama u roku od 90 dana, da koriste usluge i privatnih zdravstvenih ustanova sa kojima smo potpisali ugovore. Naravno, sve u skladu sa definisanom procedurom. Zavod je u svrhu smanjenja lista čekanja na pojedine preglede, a prema uputi Ministarstva zdravstva, ugovorio dijagnostičke postupke za 22 deficitarne zdravstvene usluge u iznosu od 2.247.990,00 KM“ kazao je Muamer Kosovac, direktor ZZO KS i naglasio da je ovo samo još jedan u nizu uspješnih projekata Zavoda.  

Usluge za koje je izvršeno ugovaranje su date u nastavku:

R.BR.NAZIV USLUGE
1COLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA, EKSTREMITETA, AORTE SA OČITANJEM
2CT DIJAGNOSTIKA 1 SEGMENTA BEZ KONTRASTA SA OČITANJEM NALAZA
3CT DIJAGNOSTIKA 1 SEGMENTA SA KONTRASTOM SA OČITANJEM NALAZA
4CT KORONAAROGRAFIJA SA KONTRASTOM SA OČITANJEM NALAZA
5EHO BUBREGA SA OČITANJEM NALAZA
6EHO DOJKI SA OČITANJEM NALAZA
7EHO JAJNIKA I JAJOVODA SA OČITANJEM NALAZA
8EHO JETRE SA OČITANJEM NALAZA
9EHO MOKRAĆNOG MJEHURA SA OČITANJEM NALAZA
10EHO PANKREASA SA OČITANJEM NALAZA
11EHO PROSTATE SA OČITANJEM NALAZA
12EHO SLEZENE SA OČITANJEM NALAZA
13EHO ŠTITNJAČE SA OČITANJEM NALAZA
14EHO UTERUSA SA OČITANJEM NALAZA
15EHO ŽUČNOG MJEHURA SA OČITANJEM NALAZA
16ERGOMETRIJA SA OČITANJEM NALAZA
17MAMMA PRINT I BLUE PRINT SA OČITANJEM NALAZA
18MR DIJAGNOSTIKA BEZ KONTRASTA SA OČITANJEM NALAZA
19MR DIJAGNOSTIKA SA KONTRASTOM SA OČITAJEM NALAZA
20PAPA TEST SA OČITANJEM NALAZA
21SEKVENCIRANJE KLINIČKOG EGZOMA DJECE SA OČITANJEM
22ULTRAZVUK SRCA SA OČITANJEM NALAZA

Osiguranici, kojima je propisana jedna od usluga navedenih u tabeli, a koja ne može biti relizirana u roku od 90 dana u javnim zdravstvenim ustanovama, mogu ostvariti uslugu u privatnim zdravstvenim ustanovama sa kojima Zavod ima zaključen ugovor.

Način ostvarivanja prava na usluge u Privatnim zdravstvenim ustanovama, uređen je Procedurom o načinu ostvarivanja prava na deficitarne usluge koja se nalazi na web stranici Zavoda (www.kzzosa.ba),  „Procedura o načinu ostvarivanja prava na deficitarne usluge“

Članom 4. navedene Procedure,  propisan je sadržaj dokumentacije, koji se dostavlja uz Zahtjev, na osnovu koje se utvrđuje pravo i izdaje Saglasnost.

Sadržaj dokumentacije uz Zahtjev:

  1. Dokaz na osnovu kojeg su preporučene usluge od strane doktora specijaliste,
  2. Original uputnicu izdatu od strane porodičnog doktora sa datumom izdavanja,
  3. Uputnica iz tačke b) ovog člana, obavezno sadrži datum javljanja osiguranika u zdravstvenu ustanovu i datum zakazanog termina specijalističkog pregleda, uz pečat ustanove u kojoj je zakazana usluga.

Stručna služba Zavoda, na osnovu podnesenog Zahtjeva, provodi postupak provjere ispunjavanja uslova za ostvarivanje prava  na traženu uslugu iz domena deficitarnih usluga, a po utvrđivanju istog izdaje Saglasnost, na osnovu koje osiguranik ostvaruje pravo na pružanje usluge u ugovorenim privatnim zdravstvenim ustanovama.

Na saglasnosti osiguranik ima ponuđen spisak privatnih zdravstvenih ustanova koje vrše traženu uslugu i može da bira bilo koju privatnu ustanovu sa ponuđenog spiska.

Spisak ugovorenih privatnih zdravstvenih ustanova:

PZU "MOJA KLINIKA", Šenoina br.5

PZU POLIKLINIKA "ATRIJUM", Džemala Bijedića br.185

PZU POLIKLINIKA "DR. AL-TAWIL", Zmaja od Bosne br.7

PZU POLIKLINIKA "DR. AL-TAWIL",  Stup, Nikole Šopa br.9        

PZU SPECIJALNA BOLNICA "CENTAR ZA SRCE" DR. KACILA, Kranjčevićeva br.12

ZU "ALEA DR. KANDIĆ", Avdage Šahinagića br.3   

ZU POLIKLINIČKI CENTAR "SANASA", Grbavička br.74               

ZU POLIKLINIKA "ALTAMEDICA BETA", Zmaja od Bosne br.7

U skladu sa opredjeljenjem menadžmenta Zavoda da u najvećoj mogućoj mjeri bude na usluzi svojim osiguranicima, te da olakša pristup pravima, a uvažavajući pozitivne zakonske propise, ovim putem Vas obavještavmo o ugovorenim uslugama i proceduri ostvarivanja prava.  

Pregled ugovorenih usluga sa privatnim zdravstvenim ustanovama :