Sindikat samostalnih državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH i Sindikalna organizacija Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo oštro osuđuje i iskazuje protest povodom istupa predsjednika Sindikata radnika u zdravstvu gospodina Senada Sadikovića, prije svega zbog iznošenja neistina i laži na račun radnika i Direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Podsjećamo da je ovo kontinuirani napad na radnike i menadžment Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, u kojem se putem društvenih mreža, pisanih i elektronskih medija iznose neistine koje ruše ugled institucije i radnika Zavoda koristeći populaciju teških onkoloških pacijenata.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo nikada nije tražio povećanje plate niti bilo kojih primanja lično za sebe niti u svoje ime, već je to sa punim pravom tražio Sindikat Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u ime svih radnika i Direktora zbog ujednačavanja primanja i jednakih prava za sve, a na osnovu rezultata koji su postignuti u posljednje dvije godine u interesu građana!

Želimo ukazati na činjenice i istinu:

 • Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je finansijer zdravstva u KS i zahvaljujući odgovornom odnosu radnika i menadžmenta prema sredstvima kojima se finansira zdravstvo u Kantonu Sarajevo, omogućeno je do sada najveće povećanje ličnih primanja u zdravstvu u posljednjih 10 godina;
 • Od 2022. godine, obezbjeđena su sredstva u iznosu od preko 80 miliona KM za povećanje plata radnika u zdravstvu i plata je povećana 3 puta u posljednje dvije godine;
 • Postavlja se pitanje da li je uprkos ovolikom novcu za povećanje ličnih primanja radnicima u zdravstvu Kantona Sarajevo, pacijentima omogućena bolja zdravstvena zaštita???
 • Radnicima u zdravstvu u Kantonu Sarajevo su obezbjeđeni uslovi da pružaju najkvalitetniju brigu o pacijentima i isključiva odgovornost prema pacijentima jeste u zdravstvenim ustanovama, a gospodin Senad Sadiković trebao bi se zapitati i odgovoriti građanima i pacijentima zbog čega usluga nije na potrebnom nivou???
 • Zavod je obezbjedio sredstva za upošljavanje svih kadrova u zdravstvu i materijalnih troškova za sve zdravstvene ustanove sa najvećim iznosom do sada;
 • Niti u jednom sektoru u Kantonu Sarajevo nisu stvoreni bolji preduslovi za neometano funkcionisanje poslovnih procesa kao u zdravstvu, upravo zahvaljujući sredstvima koja se izdvajaju iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i odgovornim upravljanjem radnika i menadžmenta Zavoda,
 • Potrebno je postaviti pitanje gospodinu Sadikoviću, da li su radnici koje “predstavlja” upravo izdvojena kategorija od svih drugih radnika pa on zanemaruje i omalovažava prava svih drugih???
 • Želimo naglasiti istinu da Zavod nije nadležan za nabavku terapija za onkološke pacijente i dovođenje onkoloških pacijenata u vezu sa ZZO KS je jeftini populizam i korištenje pacijenata za rješavanje ličnih benefita!
 • Zbog čega gospodin Sadiković nije reagovao i istupao u javnosti kada su plate radnika u zdravstvu i direktora zdravstvenih ustanova, povećane u mnogo većem iznosu od radnika koje pripadaju drugim sindikalnim organizacijama?
 • Radnici u zdravstvu i rukovodioci zdravstvenih ustanova imaju veće plate od radnika Zavoda zahvaljujući odgovornom upravljanju u Zavodu!
 • Solidarnost predstavlja osnovu sindikalnog djelovanja, a ne ugrožavanje prava drugih.

Sindikalna organizacija Zavoda zdravstvenog osiguranja KS tražila je usaglašavanje plata radnika Zavoda i Direktora spram velikih povećanja plata radnika u zdravstvu koje finansira Zavod, što je usvojeno od Upravnog odbora ZZO KS i Ministarstva zdravstva KS, te data saglasnost Vlade KS.

Postavlja se pitanje gospodinu Sadikoviću, da li smo mi ostali radnici ”nadničari i robovi” naspram radnika koje pominje gospodin Sadiković, a koji se finansiraju iz sredstava zdravstvenog osiguranja?

Vjerovali smo da radnici Zavoda i radnici u zdravstvu predstavljaju cjelinu i da zajedničkim djelovanjem možemo unaprijediti prava radnika, a ne neistinama i omalovažavanjem drugih, kako to gospodin Sadiković kontinurano radi.

Zbog svega navedenog izražavamo protest zbog neistina i pritisaka na radnike i menadžment Zavoda, kompromitacijom direktora i radnika koristeći se patnjom pacijenata i neistinama. Sindikat Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo neće šutjeti na neistine koje iznosi predsjednik Senad Sadiković i u narednom periodu će učiniti sve kako bi se zaštitila prava radnika Zavoda, jer radnici i menadžment Zavoda imaju svoje dostojanstvo i neće dozvoliti da se lažnim izjavama i pritiscima dezavuiše javnost, a građane i zdravstvene radnike dovodi u zabludu.