Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, Muamer Kosovac održao sastanak sa predstavnicima Udruženja oboljelih od Dijabetesa TIP1, na temu ostvarivanja prava na Senzore za kontinuirano mjerenje šećera u krvi - „SENZORI ZA SVE“.

Dana 24.04.2023.g., direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Muamer Kosovac, primio je predstavnike Udruženja oboljelih od dijabetesa tip1 kako bi razgovarali o implementaciji prijedloga Izmjena i dopuna Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva, u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje prava na Senzore za kontinuirano mjerenje šećera u krvi.

Tom prilikom su  predstavnici Udruženja još jednom istaknuli da su presretni ekspeditivnošću i zalaganjem Zavoda  na usvajanju odluke o izmjeni Uredbe koja je trajno rješenje za pacijente diabetis TIP 1 u Kantonu Sarajevo.

Kako je istakla predsjednica Udruženja Alma Mulaosmanović  "Ova odluka i revolucionarno rješenje za naše pacijente u Kantonu Sarajevo, iznimno je velik uspjeh i rezultat rada, udruženja i Zavoda na čelu sa direktorom Kosovcemte da se osjete veliki iskoraci Zavoda u unapređenju zdravstvene zaštite ove populacije“.

Naposljetku ZZOKS je ovime potvrdio kontinuitet u kvalitetnoj brizi za oboljele od dijabetesa, te konačno i veliki napredak u liječenju odraslih osoba s dijabetesom.

Direktor Kosovac je rekao da su osiguranici i pacijenti Kantona Sarajevo u fokusu menadžmenta i da  je kroz finansijski plan predviđeno znatno poboljšanje nivoa zdravstvene zaštite za sve osiguranike među kojima je i ovo rješenje. „Radit ćemo i dalje kako bi naši osiguranici imali najbolji mogući stepen zdravstvene zaštite, drago nam je da oboljeli od ove bolesti neće nakon 18 godine života biti primorani odlaziti iz Bosne i Hercegovine kako bi mogli ostvariti ovo pravo te da će se znatno poboljšati kvalitet njihovog zdravlja i života“.  

Kanton Sarajevo po prvi put će se pridružiti razvijenim zemljama po pitanju unapređenja zdravstvene skrbi za dijabetes i time ostvariti uštede na skupim komplikacijama dijabetesa kao što su amputacije, sljepilo i dijaliza", navode iz Udruženja oboljelih od dijabetesa tip 1.

Podsjećamo, Zavod je u martu 2023. godine sačinio prijedlog izmjene i dopune Uredbe, kojom se ukida dobna granica za ostvarivanje prava na senzore za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, a kojim će pravo na senzore imati svi oboljeli od dijabetesa Tip 1 u Kantonu Sarajevo.

Pomenuti prijedlog  je dostavljen Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo na nadležno postupanje te očekujemo usvajanje od strane Vlade KS na narednoj sjednici, nakon čega će Zavod odmah pristupiti implementaciji.