U prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo održan je strateško-operativni sastanak koji je predvodio direktor Zavoda, Muamer Kosovac, zajedno sa ministrom zdravstva Kantona Sarajevo, Enisom Hasanovićem, i Jasminom Selimović, predsjednicom Upravnog odbora Zavoda. Glavna tema sastanka bila je informatizacija zdravstvenog sistema, s ciljem poboljšanja kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite za osiguranike, te pojednostavljenja procedura za zdravstvene radnike.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, uključujući Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Opću bolnicu Prim. dr. Abdulah Nakaš, Javnu ustanovu Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Javnu ustanovu Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, kao i predstavnike IT kompanija MedIT, Berg i Wizard.

Direktor Zavoda Muamer Kosovac je naglasio da je intencija novog menadžmenta Zavoda potpuna implementacija informacionog sistema, uz poštivanje sigurnosnih izazova. Na učesnicima sastanka je, kako je naglašeno, da zajednički nastupaju i integrišu se u zdravstveni sistem, a kako bi isti besprijekorno funkcionirao.