Zavod vodi posebnu brigu o svim boračkim kategorijama

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Muamer Kosovac, primio je predstavnike Udruženja „Saveza ratnih vojnih invalida Kantona Sarajevo“ kako bi razgovarali o poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite ratnih vojnih invalida.

Jedna od tema razgovora bila je „Obim, uslovi i način ostvarivanja prava osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo na korištenje medicinskih sredstava koja se osiguravaju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.“

Predstavnici Udruženja Saveza ratnih vojnih invalida Kantona Sarajevo zahvalili su se direktoru Muameru Kosovcu na razumjevanju i istakli  dobru saradnju sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Direktor Kosovac je naglasio da Zavod vodi posebnu brigu o svim boračkim kategorijama, te da  je fokus menadžmenta usmjeren prvenstveno na osiguranike i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.