Poštovani,

 obavještavamo javnost da je Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo na svojoj 2. sjednici, održanoj  dana 30.10.2019. godine, donio “Odluku o izmjeni Odluke o visini učešća Zavoda u cijeni medicinskih sredstava”, a kojom je povećana visina učešća Zavoda za medicinsko sredstvo “pelene”.

 Navedena Odluka je donesena u najboljem interesu naših osiguranika, to jeste u cilju zaštite i implementacije prava određene kategorije osiguranika na navedeno medicinsko sredstvo, a čije uživanje je, iako propisano i kao takvo zagarantovano, ipak u posljednjih nekoliko mjeseci bilo djelimično i otežano, a o čemu su mediji više puta izvještavali.

 Upravni odbor i Direktor Zavoda izražavaju nadu da će nove cijene za medicinsko sredstvo “pelene” biti prihvatljive svim ugovornim dobavljačima, te da isti više neće ni na koji način ograničavati naše osiguranike prilikom preuzimanja navedenog medicinskog sredstva.